NFF Landskonkurransen 2013

Norsk Fotografforbund har en årlig konkurranse for sine medlemmer.
Vil du vite mer om konkurransen, kan du se på denne linken:
NFF Landskonkurranse 2013
Bildene jeg fikk hederlig omtale for heter «Kjernefamilien» og «Kontakt».

«Kjernefamilien» – 71 poeng, og hederlig omtale.

«Kontakt» – 70 poeng, og hederlig omtale. (Modeller fra EB-Models)