Lansering Mammuthus

Lansering Mammuthus 5-års jubileum

Ole Nashoug inviterte alle geologiinteresserte til lansering av Mammuthus sitt 5-års jubileumshefte. Ateliér Klingwall står for hoveddelen av fotografiene samt layout på heftet.

Det ble også holdt foredrag, som en del av lanseringen. Første foredrag omhandlet heftet ved samme tittel: «Mjøsområdets geologiske historie – en reise fra pol til pol gjennom millioner av år«. Foredraget ble holdt av verten Ole Nashoug. Det neste var om «Apejenta Ida», med foredragsholder og professor Jørn Hurum.