HIL skøytegruppebilde

Ateliér Klingwall støtter skøytsgruppa til HIL, og har tatt gruppebilde av de i
Vikingskipet på Hamar. Ta kontakt med oss, så tar vi bilde av ditt lag også!