Hjemme hos

Her må vi si noe om trygghet, vante omgivelser, minner fra barndommen.   Spørsmål om de voksne har et bilde fra de var barn på sitt eget barnerom? Er det noe de ønsker for egne barn?

Her må vi si noe om trygghet, vante omgivelser, minner fra barndommen.

 

Spørsmål om de voksne har et bilde fra de var barn på sitt eget barnerom?
Er det noe de ønsker for egne barn?