GDPR – Personvern

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger

Denne personvernerklæringen gjelder for Ateliér Klingwall (AK) sine nettsteder. AK er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene: www.klingwall.no og https://klingwall.photocenter.no/

Personopplysninger som behandles

AK samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

Eksempler på informasjon som innhentes:

  • E-postadresse
  • Fornavn og etternavn
  • Firmanavn
  • Annen relevant info for levering av jobber gjennomført av oss

Hvordan informasjon innhentes?

AK samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Eksempel på skjema:

  • Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev eller annen relevant informasjon på e-post

Formålet med informasjonen som innhentes

  • For å kunne sende relevant informasjon eller levere/håndtere foto- og filmjobber.

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god service. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?

Informasjon innhentet gjennom skjema på AK lagres i økonomisystem, CRM og arkivkort.

Hvordan slettes opplysningene?

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte peder@klingwall.no eller gunn.ness@klingwall.no

Utlevering av informasjon til tredjepart?

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men AK kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av AK.

Samtykke

Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev eller annen relevant informasjon på e-post samtykker du til at vi kan kontakte deg basert på informasjonen du har levert fra deg, inntil samtykket trekkes tilbake.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at AK ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon

Ateliér Klingwall Hedmark
Gunn Ness – 454 05 044
gunn.ness@klingwall.no

Ateliér Klingwall Oslo
Peder Klingwall – 469 29 364
peder@klingwall.no